Homebox hidroizolacija tunela

Hidroizolacija tunela Klezna

Tunel Sopot
Tunel Bancarevo

Hidroizolacija tunela Klezna

Maj 2018. Početak radova na tunelu Klezna kod Ulcinja, Crna gora. U sadaranji s firmom Planum A.D Beograd, a za investitora Gradnja promet. Ugradnja hidroizolacije, pvc membrane (ulazna i izlazna galerija).