Homebox sanacija objekta Robna kuća Kragujevac

Hidroizolacija objekta Robna kuća Kragujevac

Sanacija objekta Robna kuća Kragujevac

U saradnji s firmom INMERA, Beograd, pristupili smo sanaciji otvorene prohodne terase objekta Robna kuća Kragujevac. Investitor je imao problema s konstatnim prodorom vode u objektat usled neadekvatne izrade hidrozilacije i završne obrade keramike. Sanacija hidroizolacije je podrazumevala kompletno uklanjanje starih slojeva keramike, hidroizolacije i cementne košuljice. Na osnovnoj podlozi izvedena je adekvatna balastna PVC membrana Mapeplan B15. Radovi izvedeni od strane Home Box Niš. Nakon vodenog testiranja, firma Inemara je ugradila uz kvalitetne padove TOPCEM košuljicu, a preko nje dodatnu hidroizolaciju materijalom MONOLASTIK. Keramika je položena u elastičnom lepku klase S1 by MAPEI.