Homebox hidroizolacija bazena

Hidroizolacija bazena Priboj

Hidroizolacija bazena Priboj

Nakon najbolje ponude dostavljene Ustanovi za fizičku kulturu Sportski centar Priboj na javnoj nabavci, pristupili smo sanaciji hidroizolacije bazena. Radovi su podrazumevali uklanjanje starih slabo vezanih delova hidroizolacije i akrilne boje, kombinovano peskarenjem i mehaničkim putem. Nakon toga je primenjena adekvatna hidorizolacija iz sistema Mapei Planiseal 88, Mapeband, Mapelastic. Zavrsna obrada izvedena akrilnim premazom Elastocolor.