Homebox hidroizolacija ravnog krova

Hidroizolacija ravnog krova privatne kuće

Hidroizolacija krova KPZ Niš
Hidroizolacija krova BUS Beograd

Hidroizolacija krova privatne kuće

U saradnji s kompanijom specijalizovanom za izradu montaznih kuca Građevinar d.o.o. ostvarena saradnja u segmentu hidroizolacije ravnih krovova - privatna kuća u mestu Labin, mart 2018. godine.